fbpx Skip to main content

De jonge docter, die de afgelopen vier jaar werkte bij de vakgroep Electromechanics en Power Electronics op de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een prototype ontwikkeld van een magneetvering voor zeer trillingsgevoelige hightech apparatuur. In dit elektromagnetisch vibratie-isolatiesysteem doen permanente magneten het zware tilwerk.

Jeroen verdedigde zijn proefschrift, met als titel ‘Extended Analytical Charge Modeling for Permanent-Magnet Based Devices’, op dinsdagmiddag 13 december voor de internationale promotiecommissie en in het bijzijn van familie, vrienden en bekenden.

Klik hier voor het persbericht behorende bij het proefschrift.
Klik hier voor de website van Jeroen.

ff 550_promotie_1

Leave a Reply