fbpx Skip to main content

Door Frank Vergoossen

Een speciale commissie heeft op basis van dat rapport bepaald dat Sint Michaël voldoet aan het niveau van de Concertdivisie. De Thorner harmonie hoeft daardoor pas weer over drie jaar op concours, Het systeem is ontwikkeld door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) en inmiddels erkend door de Verenigde Nederlandse Muziek-bonden (VNM). De bond wil met de nieuwe beoordelingsmethodiek orkeskten uit de hoogste afdeling stimuleren om voortdurend op hoog niveau te presteren. Ook hoopt de bond dat het orkesten aanzet om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. “Het portfoliosysteem geeft een orkest in de Concertdivisie ruimte om projecten op te zetten die langere periodes van voorbereiding en uitvoering vergen en waarbinnen een concours niet past”, zegt LBM-secretaris Jan Lemmen.

De beoordelingscommissie heelt de muzikale en artistieke aspecten beoordeeld op basis van programma’s van concerten en audio- en video-producties. Ook elementen zoals concertlocaties, media-aandacht, sa¬menwerking met professionals en het verstrekken van compositieopdrach¬ten wogen mee. De onderzoekscommissie bestond naast de musici Pieter Jansen en Jan Van der Roost uit Math Schmeitz (oud-directeur Rodahal Kerkrade en De Maaspoort Venlo) en Jan Weling (beleidsmedewerker gemeente Maastricht) als deskundigen op het gebied van management en organisatie. Hoewel de deelname van Sint Michaël als pilot gold, telt het resultaat officieel mee. Voorzitter Maurice Wulms Het het positieve oordeel als een stimulans voor zijn vereniging. “We proberen constant aan de hoge kwaliteitsnorm te voldoen. Daar steken we ontzettend veel energie in. Fijn als professionele mensen dit op deze manier erkennen.” Of Sint Michaël ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de vijstelling, is nog maar de vraag.

Het orkest heeft ingeschreven voor het mini-WMC komend najaar in Kerkrade. Wulms: “Wat ons betreft komen we daar ook gewoon aan de start. Dat staat vol-ledig los van deze beoordeling.” Het portfoliosysteem is alleen bestemd voor de Concertdivisie. Een evaluatie moet uitwijzen of het ook toepasbaar is in de overige divisies. Omdat het zeer arbeidsintensief is, verwacht de bond niet dat veel verenigingen ervan gebruik gaan maken.

Belangstellenden kunnen de portfolio van harmonie Sint Michaël inzien via de website
www.harmoniethorn.nl

Bron
Klankwijzer, Jaargang 1, nummer 6, juni 2011

Leave a Reply