fbpx Skip to main content

Zo heeft de vereniging een jeugdfanfare en een jeugddrumband, waar de jeugd samen leert musiceren en waar de banden worden gesmeed waarop de vereniging drijft. Op den duur stromen de jeugdleden door naar het ‘grote’ orkest, waar ze op straat meelopen en met de concerten meedoen. Net als voor ieder orkest is het totaalplaatje een belangrijk aspect, en daarom moeten deze jeugdleden ook in een net uniform worden gestoken. De vorig jaren heeft de opbrengst van de donateursactie hieraan een grote bijdrage geleverd. In deze uniformen worden onder meer vele jaarlijkse feestelijkheden in het dorp opgeluisterd, zoals koningsdag, de processie, St. Maarten en Sinterklaas. Prachtige tradities waar de fanfare graag haar culturele bijdrage aan levert!

Op 18 mei trekken drumband en fanfare net als ieder jaar vanaf 10:30 musicerend door de straten van Brachterbeek. Ondertussen komen leden van de vereniging huis aan huis bij u langs om uw donatie in ontvangst te mogen nemen. We hopen op dezelfde spontane medewerking uwerzijds als de voorgaande jaren, waarvoor we u al bij voorbaat hartelijk bedanken.

Bestuur en leden van Fanfare Eensgezindheid

Leave a Reply