fbpx Skip to main content

Sjang werd in 1970 lid van het algemeen bestuur van onze fanfare.
Ofschoon Sjang zelf geen instrument bespeelde, werd hij toch op een of andere manier aangetrokken door onze vereniging. Volgens zoon Hans zou dit wel eens zijn gekomen om hem met zijn broer Wim nog beter in de gaten te kunnen houden.
Sjang was een bestuurslid van weinig woorden en viel eigenlijk op door niet op te vallen. Hij hield er niet van om op de voorgrond te staan, maar was meer een werker achter de schermen. En dat deed hij dan ook vol overgave voor zijn fanfare.
Wij denken hierbij natuurlijk aan de vele tentfeesten die door de jaren heen op het plein voor zijn woning werden gevierd en waarbij hij dan bijna dag en nacht aanwezig was. Vanaf het opbouwen van de tent en zittend aan de controle, tot het bij elkaar vegen van de laatste rommel als het feest weer voorbij was. Het was dan ook een vertrouwd beeld als men hem dan zag met zijn fietskarretje met daarin een bezem en een schop.
Vele jaren zorgde hij er ook voor, dat alles keurig gereed stond voor onze wekelijkse repetitie in het Baekerhoes. Dit deed hij dan ook weer onopvallend samen met andere bestuursleden.

De laatste jaren heeft hij het, i.v.m. zijn gezondheid, wat rustiger aan moeten doen en dat gold helaas ook voor zijn werkzaamheden bij de fanfare. Met grote belangstelling echter bleef hij zijn fanfare op muzikaal gebied volgen.
Wij hebben niet alleen afscheid moeten nemen van het oudste Erebestuurslid van onze vereniging maar tevens van de oudste mannelijke inwoner van de Baek.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Als “Eensgezindheid” zijn wij bedroefd, maar tegelijkertijd ook dankbaar, dat wij een man als Ome Sjang in ons midden mochten hebben.

Ome Sjang bedankt voor alles wat u voor onze Fanfare hebt gedaan!
Dat hij moge rusten in vrede!
Bestuur, leden, dirigent, instructeur en damescomité van Fanfare “Eensgezindheid” Maasbracht-Beek.

Leave a Reply