fbpx Skip to main content

Ome Sjra stamt uit een familie die inmiddels al drie generaties zeer nauw met onze fanfare is verbonden. Nu nog spelen al zijn kinderen en kleinkinderen een muziekinstrument bij onze vereniging.

In zijn jonge jaren was hij een meer dan verdienstelijke muzikant. Tijdens zijn militaire dienst heeft hij gespeeld bij de Limburgse Jagers. Op een solistenconcours in Maasbracht in zaal Sentjens wist hij het hoogste aantal punten te vergaren.

Speelde hij eerst de Cor, nadat hij een tijdje in Wessem heeft gewoond keerde hij terug in de Baek, en begon hij de Bariton te bespelen. Hij oefende regelmatig, vooral net voor de repetitie.

Na het overlijden van zijn echtgenote, Diny Aendenroomer, heeft hij een stapje terug gedaan. Maar ondanks het feit dat hij niet meer als muzikant actief was bleef hij onze vereniging van een afstandje en met gepaste trots volgen. Via Frank, Rosette en de kleinkinderen bleef hij op de hoogte van wat er speelde. Vorig jaar toen de jeugdfanfare onder leiding van Frank deelnam aan het bondsconcours heeft Sjra dit met veel belangstelling gevolgd.
Trots en dankbaar waren we toen we in september 2014 hem de insigne konden uitreiken voor het feit dat hij 60 jaar lid was van onze vereniging. Een mooi moment om als vereniging het respect en de dankbaarheid te tonen voor zo veel jaren trouw en loyaal lidmaatschap.
We wensen de kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Als Eensgezindheid zijn wij bedroefd, maar tegelijkertijd ook dankbaar, dat wij een man als ome Sjra in ons midden mochten hebben.

Ome Sjra we danken u voor alles wat u voor onze vereniging hebt gedaan.

Rust nu in vrede.

Bestuur, leden, dirigent, instructeur en damescomité van Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek

Leave a Reply