fbpx Skip to main content
Category

Uitslag Thuiskienen

Elke eerste zaterdag van de maand trekthet kien-comité van Fanfare Eensgezindheid 75 getallen. De trekkingen zijn openbaar. Deeerste kaart die vol is levert een eerste prijs op ter hoogte van euro 125,-; de tweede prijslevert euro 50,- op, de derde kien is euro 25,- waard. Per maand worden dus drie prijzenuitgekeerd. Als meerdere mensen kien hebben worden de prijzen gedeeld. De winnaars wordendoor het comité opgespoord. Als men een keer vergeten is de getallen te controleren, zult u degewonnen prijs automatisch ontvangen. Wanneer u nog mee wilt doen of wanneer u vragenheeft over het thuiskienen, kunt u contact opnemen met Harie Gehlen (0475-464045).Onder voorbehoud van mogelijke zetfouten, zijn achtereenvolgens de volgende 75 getallen