fbpx

Categorie Archief Ondersteuning

doorFanfare Eensgezindheid

25 jaar Thuiskienen met Eensgezindheid

Gratis extra jubileumtrekking van ‘Thuiskienen met Eensgezindheid’! In maart 2021 is het 25 jaar geleden, dat Fanfare Eensgezindheid startte met ‘Thuiskienen met Eensgezindheid’. Het kiencomité heeft besloten dit te vieren met een extra (gratis) jubileumtrekking. Alle kaarten welke de laatste 6 trekkingen voor de jubileumtrekking actief zijn (van oktober 2020 t/m maart 2021), nemen automatisch deel aan deze gratis jubileumtrekking. Een goede reden om snel mee te gaan spelen!

Deelname kost €2,50 per kaart per maand en wordt, na inlevering van de incasso-machtiging, automatisch geïncasseerd. Wanneer u mee wilt doen óf wanneer u vragen heeft over het thuiskienen, kunt u telefonisch contact opnemen met Harie Gehlen (0475-464045) of Jo Hawinkels (06-50670153). Of stuur een e-mail naar penningmeester@eensgezindheid.com. Zij zorgen ervoor dat u een incassoformulier krijgt. Om in oktober deel te kunnen nemen, dient het incasso-formulier vóór 12 september ingeleverd te zijn.

Na inlevering van het incassoformulier ontvangt u uw unieke, op naam gestelde, kienkaart(en) en informatie omtrent de incasso. Tijdens de maandelijkse trekkingen (alsook de gratis jubileumtrekking) wordt er een bedrag van €200,- verdeeld onder de prijswinnaars. Waarbij de maandelijkse hoofdprijs €125,- bedraagt. De 2e prijs bedraagt €50,- en de 3e prijs €25,- (bij gelijktijdige kien wordt de betreffende prijs gedeeld).

doorFanfare Eensgezindheid

Damescomité

Contactpersoon:

  • Vacature
doorFanfare Eensgezindheid

Thuiskienen met Fanfare Eensgezindheid

th_175x97_thuiskienenDoor middel van deelname aan het thuiskienen van de fanfare kunt u de vereniging steunen en zelf leuke prijzen winnen. U hoeft er niet eens voor uit uw luie stoel!

 

Fanfare Eensgezindheid is een vereniging die binnen Maasbracht prominent aanwezig is. Dit blijkt o.a. uit de betrokkenheid van de Fanfare bij vele culturele en kerkelijke aktiviteiten. Het aantal leden die musiceren in de Fanfare en het grote aantal jeugdige leden die een muzikale opleiding volgen bij de Fanfare (ruim 60 personen vanaf 7 jaar) geeft aan dat de Fanfare voor veel mensen uit Maasbracht  een zinvolle vrijetijdsbesteding en muzikale ontwikkeling biedt.

Helaas constateren wij als bestuur van de Fanfare dat door de stijgende instrumentarium kosten, de steeds hoger wordende opleidingskosten  het actief deelnemen bij een muziekvereniging niet meer voor iedereen toegankelijk wordt. Om de huidige financiële toegangsdrempel  voor jeugdige muzikanten voldoende laag te houden en daarmee een stuk Maasbrachtse cultuur voor de toekomst te waarborgen, organiseert Fanfare Eensgezindheid  al sinds 1998 het “Thuiskienen met Eensgezindheid”.

Elke eerste maandag van de maand trekt het kiencomité 75 getallen.  Voor de kaarten die het eerste vol zijn worden iedere maand 3 prijzen uitgekeerd. 1e prijs is  €125,-, 2e prijs is €50,- en de 3e prijs bedraagt €25,-. De kosten bedragen €2,50 per maand per kienkaart. De prijswinnaars worden door het kiencomité op de hoogte gebracht.

Hieronder vindt U een link naar een machtigingskaart, waarmee u de machtiging geeft om per maand per kaart €2,50 automatisch over te maken op de rekening van de Fanfare. Adresgegevens zijn op deze machtigingskaart vermeld. Binnen twee weken na inschrijving ontvangt u een deelnamereglement en uw geldige en unieke kienkaart met daarop 15 getallen. Deelname staat vrij voor iedereen van 16 jaar en ouder.

Voor Thuiskienen met Eensgezindheid is een vergunning verstrekt door de Gemeente Maasgouw.

Klik hier voor de machtigingskaart

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Harie Gehlen.

doorFanfare Eensgezindheid

Stichting “Vrienden Fanfare Eensgezindheid”

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL
Fanfare Eensgezindheid behoort tot de toporkesten in de concertafdeling en dat zouden wij graag zo houden. De Stichting Vrienden Fanfare Eensgezindheid, SVFE, is opgericht in 1996 en is ontstaan uit een werkgroep die destijds het 110-jarig bestaan van de fanfare organiseerde. De SVFE ondersteunt de fanfare zowel financiëel als met daden, zoals personele ondersteuning bij evenementen. In de afgelopen jaren schonk zij onder meer nieuwe muziekinstrumenten en bood zij financiële ondersteuning bij o.a. de aanschaf van partituren en nieuwe uniformen. De stichting stelt zich vooral ten doel materiële steun te verlenen aan de fanfare door middel van het organiseren van activiteiten.


LIDMAATSCHAP

Voelt u zich verbonden met Fanfare Eensgezindheid dan kunt u lid worden van de SVFE en met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat de fanfare op dit niveau kan blijven musiceren. U wordt ook op de hoogte gehouden van de activiteiten welke de SVFE jaarlijks organiseert. Elk jaar wordt u met uw partner uitgenodigd voor een ‘aangeklede’ Nieuwjaarsborrel waar we elkaar kunnen ontmoeten en kunnen netwerken.

Op dit moment telt onze stichting meer dan 75 leden en mocht u door bovenstaande geïnspireerd zijn geraakt, dan hopen wij ook u spoedig als nieuw lid te mogen begroeten. Voor slechts € 65,00 per jaar kunt u lid worden van de SVFE. Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden Fanfare Eensgezindheid neem dan gerust contact met ons op.

BESTUUR
Het bestuur van SVFE bestaat uit:

  • John van den Brink, voorzitter
  • Henk Ververs, penningmeester
  • Mies Smeets-Pauli, beschermvrouw
  • Jean-Pierre van Lier
  • Frank Meuwissen
  • Suzanne Knoben
doorFanfare Eensgezindheid

Damescomité

Zij werd opgericht in mei 1978. Ze begonnen als een kleine groep mensen, allen echtgenotes of moeders van leden, met een verjaardagsactie. Deze actie hield in dat als een inwoner uit de “Baek” jarig is, deze een felicitatiekaart in de brievenbus krijgt. Het is dan de bedoeling dat de jarige een vrijwillige bijdrage voor het damescomité in de bijgesloten enveloppe doet. In de beginjaren vroegen zij de jarigen om 1 cent per leeftijdsjaar beschikbaar te stellen; meer mocht natuurlijk ook. Deze actie was vanaf de start al een groot succes. Inmiddels is deze verjaardagsactie een niet meer weg te denken actie in onze dorpskern. Dat geldt ook voor het damescomité.

Het damescomité bestaat momenteel uit 41 leden, waarvan 6 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn overigens allen dames van het eerste uur. Naast de hierboven genoemde verjaardagsactie is het damescomité op meerdere fronten actief. Activiteiten die in de loop der jaren werden ontwikkeld, zijn: garderobediensten verzorgen bij diverse gelegenheden loterij bij de jaarlijkse St. Caeciliaviering de wafelactie verzorgen van de catering tijdens evenementen van de fanfare en de drumband diverse ad-hoc activiteiten waar inkomsten tegenover staan.

De inkomsten uit deze activiteiten werden altijd gebruikt om bij speciale gelegenheden, zoals jubilea, vanuit het damescomité een donatie te kunnen doen aan de fanfare of drumband. De doelstelling van het damescomité is namelijk om zowel met hand- en spandiensten als met financiele middelen, deze prachtige vereniging ondersteunen in al hun activiteiten.

Zij hopen hier nog lang een bijdrage aan te kunnen blijven leveren.