fbpx

Categorie Archief Fanfareorkest

doorFanfare Eensgezindheid

Orkestcommissie

  • Jos Zegers – dirigent
  • Hub Creemers
  • Hub Mestrom

afmelden repetities en concerten (op tijd afmelden)

  • Hans Maessen
   Telefoon: 465135
   Email: nesseam@home.nl
doorFanfare Eensgezindheid

Hoogtepunten

Ontwikkeling
Fanfare Eensgezindheid, gevestigd in de gemeenschap Brachterbeek met ongeveer 1500 inwoners, is in zijn 135-jarig bestaan inmiddels uitgegroeid tot een groot fanfare-orkest van ongeveer 90 leden, een jeugdfanfare-orkest van 40 leden en een percussion ensemble van 26 leden.

Met name in de laatste decennia kende Fanfare Eensgezindheid een stormachtige ontwikkeling. De gedegen opleiding van muzikanten door de stichting Kreato, ondersteund met individuele begeleiding van leerlingen door diverse orkestleden, leidden ertoe dat de jeugd massaal deelnam aan solistenwedstrijden, waarbij in de afgelopen decennia vele provinciale en nationale titels werden behaald.
Gevolg van deze ontwikkeling is ook het relatief grote aantal professionele musici die het orkest heeft voortgebracht en die inmiddels als docerend, uitvoerend musicus of als dirigent van orkesten hun weg in het nationale en internationals muziekleven hebben gevonden.

Compositie-opdrachten
In de afgelopen jaren verleende het orkest ten behoeve van concertwedstrijden, radio-, CD-opnamen en concerten een 10-tal compositieopdrachten voor oorspronkelijke fanfaremuziek en diverse opdrachten voor fanfare-arrangementen.

Concoursresultaten
Enkele van de meest in het oog springende concoursresultaten van het fanfareorkest zijn:

  • 1992 Bondsconcours LBM te Venlo: Limburgs Kampioen met 335,5 pnt. – 1e prijs met lof der jury.
  • 1993 FKM-Kampioenschappen te Venlo: Nederlands Kampioen met 341,5 pnt. – 1e prijs met lof der jury.
  • 1997 WMC te Kerkrade: Wereldkampioen in de Concertafdeling sectie fanfare met 349 pnt. – 1e prijs met lof der jury.
  • 2001 WMC te Kerkrade: Wereldkampioen in de Concertafdeling sectie fanfare met een eindscore van 96,5% 1e prijs met lof der jury.
  • 2005 WMC te Kerkrade: Wereldkampioen in de Concertafdeling sectie fanfare met een eindscore van 95,8% 1e prijs met lof der jury.
  • 2011 mini-WMC te Kerkrade: deelname in de Concertafdeling sectie fanfare met een eindscore van 92,3% 1e prijs lof der jury. 

Een ander tot de verbeelding sprekend optreden dat de fanfare heeft gegeven is het bevrijdingsconcert in Amsterdam geweest. Op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei heeft fanfare Eensgezindheid de Nationale Viering van de Bevrijding op zondag 5 mei 2002 afgesloten met een concert op en rond de Amstel. Op de sfeervolle locatie kwamen duizenden enthousiaste mensen samen. Ook H.M. de Koningin, vergezeld door haar familie en talrijke leden van regering en parlement, waren aanwezig.

fanfare_5mei_3

De fanfare op het podium tijdens het bevrijdingsconcert op de Amstel in 2002.

Concertreizen

De fanfare heeft ook enkele aansprekende concertreizen op haar naam staan. Zo is heeft  vereniging (fanfare + dumband) in 2003 op uitnodiging van muziekbond van Ober- en Niederbayern te Wasserburg   een reis gemaakt naar Wasserburg am Inn (D) om een galaconcert te verzorgen tijdens de festiviteiten van het 50 jarig bestaan van de muziekbond. Een recentere reis is de concertreis in 2008 naar het Franse Besançon, op uitnoding van het Franse fanfare-orkest ‘La Fraternité’ uit Villers-le-Lac. Hier hebben fanfare en drumband een drietal galaconcerten verzorgd in Frankrijk en Zwitserland, waarvan één in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur te Frankrijk.

fanfare_concertreis_2008
De fanfare tijdens de concertreis naar Villers-Le-Lac in 2008

 

doorFanfare Eensgezindheid

Dirigent | Jos Zegers

 

Jos Zegers (Nijmegen, 1983) begon op 8-jarige leeftijd zijn muzikale loopbaan aan de muziekschool te Kerkrade op hobo. Hij groeide op bij Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide, waar hij nog steeds spelend lid is. In 2001 begon hij, naast een studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit Maastricht, zijn studie hobo aan het conservatorium Maastricht. In 2006 studeerde hij cum laude af voor het hoofdvak hobo uitvoerend musicus bij Hans Roerade, (Residentieorkest, Den Haag). Een jaar eerder was hij solist tijdens het Korea-festival van het Conservatorium Maastricht, o.l.v. Jan Stulen.

In 2011 studeerde hij cum laude af voor de studie directie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Alex Schillings. Hij volgde daarnaast lessen bij Josef Suilen en diverse masterclasses bij o.a. Jan Cober.
Sinds 2007 is Jos Zegers actief dirigent bij verschillende orkesten. Hij is momenteel dirigent van Harmonie St. Caecilia Nieuwenhagen uit Landgraaf. Hij dirigeerde o.a. de harmonie van Nederweert, fanfare ‘De Harmonie’ uit Akkrum en Muziekvereniging SDG Ommen. Hij is een veelgevraagd repetitor o.a. bij student-symfonieorkesten als het VU-orkest, Krashna Musica en het Sweelinck Orkest. In 2013 en 2014 dirigeerde hij het gerenommeerde “Vakantieorkest Ad Hoc” tijdens tournees in Frankrijk en Spanje. Sinds 2011 is hij repetitor bij het SJBO, het Schwäbisches Jugend Blasorchester. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop en productie van rieten voor blaasinstrumenten (www.conbriomusic.nl)

In 2009 was hij de jongste halve-finalist van de Internationale Dirigentenwedstrijd van het WMC te Kerkrade. In oktober 2010 behaalde hij, wederom als jongste deelnemer, de halve finale van de dirigentenwedstrijd ‘Con Brio’ in Innsbruck, Oostenrijk.

In oktober 2015 won hij de internationale dirigentenwedstrijd “Con Brio” in Innsbruck, Oostenrijk
Sinds oktober 2016 is hij chef-dirigent van het Bundespolizeiorchester München, een 46-koppig professioneel orkest.

foto Jos Zegers 2

Dirigenten fanfare

Sinds haar oprichting in 1884 hebben diverse dirigenten de muzikale leiding gehad over Fanfare Eensgezindheid. Onderstaand een overzicht van de voorgangers van onze huidige dirigent Jos Zegers.

1884 – 1898  V. Grispen
1899 – 1908  W. Creemers
1908 – 1926  J. Smeets
1926 – 1942  J. Sniekers
1945 – 1963  W. van Pol
1963 – 1968  M. Janssen
1968 – 1976  A. Partouns
1976 – 1993  J. Sassen
1993 – 2003  F. Dobbelstein
2003 – 2017 Jean-Pierre Cnoops

doorFanfare Eensgezindheid

Geschiedenis van de fanfare

De Koninklijke Harmonie van Roermond vierde in 1855 meerdere dagen een feest ter gelegenheid van een succesrijke deelname 25 jaar geleden aan het “Grand Concours de Bruxelles”. Op 23 juli 1855 werd een festival met 12 gast-verenigingen gehouden, waaronder ook in het beste Frans de Société de Fanfares, Maasbracht. Hierover bestaat ook een diploma. Naast een advertentie op 3 en 10 mei 1856 in de “Maas en Roerbode” werd ook op 27 september 1856 de volgende advertentie geplaatst: Fanfare Gezelschap de Eendragt Maasbracht. Ter gelegenheid van Kermis zal op a.s. Maandag den 29e September in het gemeente school-lokaal een instrumentaal en vocaal concert gegeven worden, door bovengenoemd gezelschap en het gezelschap de Zangvereniging der Gemeente Heel. Aanvang ten 4 uren ‘s namiddags. Entree 1e plaats 30 cent, 2e plaats 20 cent. De directeur Louis Geurts.

Naast verdere vermeldingen geeft het een vermelding in het gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Z.M. Koning Willem III der Nederlanden in 1875.

Het is verder bekend, dat van 1884 tot 1898 in Brachtermeer een zangvereniging “Liedertafel” bestond, die in 1898 naar een fanfare overschakelde. Het jaar 1884 werd daarom officieel als oprichtingsjaar aangezien. De Heer W. Creemers uit Montfort werd de eerste directeur. De eerste grote gebeurtenis in het prille bestaan van de fanfare “Eensgezindheid” was wel de deelname aan een concours, hetgeen te Meerssen plaats vond op 30 juni 1901. Daar werd in de vierde afdeling opgetreden en het resultaat was een derde prijs. Dat de fanfare reeds drie jaar na haar begin aan een concours deelnam, zal wel iets te hoog gegrepen zijn geweest en men meent dan ook dat meer door de muzikanten dan door bestuur en directeur daarop was aangedrongen.

In 1909 nom men wederom aan een concours deel, toen in Weert trad men in de 3e afdeling op. Men behaalde er wederom een 3e prijs. Dit alles vond plaats onder leiding van de Heer Sjang Smeets uit Wessem, welke een jaar tevoren de dirigeerstok van de Heer Creemers had overgenomen. Nu was er lang rust met het optreden bij een concours. Ertoe kwamen financiële problemen tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Eerst op 14 augustus 1921 toog men naar Terwinselen in Zuid-Limburg, om aan het concours deel te nemen. Het concours werd een succes; in de 3e afdeling werd de 1e prijs behaald. Er werd weer aan een concours deelgenomen, op 1 juni 1924 te Linne, waarin de 2e afdeling de 1e prijs werd behaald. De dirigent werd toen bijgestaan door de heren Max Guillaume uit Roermond en zijn broer Paul Guillaume als instructeur. Midden 1926 nom Sjang Smeets afscheid van de fanfare. De heer J.M. Sniekers trombonist in de fanfare en organist aan de St. Gertrudiskerk werd tot dirigent benoemd. Op 29 mei 1928 werd te Merum-Herten onder leiding van J.M. Sniekers de zo fel begeerde le prijs behaald in de 1e afdeling.

De fanfare in 1928
De fanfare in 1928.

In de jaren 1930 tot 1945 was het wat rustig bij de fanfare “Eensgezindheid”. Na de Tweede Wereldoorlog werd de saxofonist en organist Wiel van Pol nieuwe dirigent van de fanfare. Het eerste uitstapje van betekenis was toen de deelname aan een muziekfeest in het Zuid-Limburgse Cadier en Keer, een streek waar het muziekleven reeds veel langer weer op dreef was gekomen. De deelname aan een Internationaal muziektoernooi te Grevenbicht was heel succesrijk. In 1948 werd voor het concours te Ospel ingeschreven (na 18 jaar!) in de afdeling Uitmuntendheid. Het ging “uitmuntend”, op 13 juni van dat jaar werd de fanfare met een eerste prijs bekroond.

In 1950, toen de fanfare op 11 juni deelnam aan een concours te Nederweert won men ditmaal in de ere-afdeling een 1e prijs. Na aansluiting bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen werden er nieuwe concours-reglementen ingevoerd. Op het federatieve concours in het Gelderse ‘s-Heerenberg op 21 augustus 1957 won men een 1e prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid. Reeds in 1960 was er sprake van een soort “Jeugdfanfare”, voor het eerst onder leiding van de oudste zoon van de toenmalige directeur Wiel van Pol.

Fanfare_1964
De fanfare in 1964.

In 1963 werd Mathieu Janssen uit Elsloo opvolger van Wiel van Pol. Eveneens in 1963 werd een drumband binnen de vereniging opgericht, die door de instructeur de Heer Cox uit Maasniel geleid werd. In 1968 werd in Buchten door de fanfare aan een concours deelgenomen in de afdeling Uitmuntendheid, waar een le prijs werd gehaald. Dit was voor de toenmalige stand van de vereniging een goede prestatie te noemen en het was dan ook voor de Heer Janssen – inmiddels ruim 60 jaar oud – een goede afsluiting van een directeursfunctie welke eigenlijk als een soort vriendendienst was begonnen. Zijn opvolger werd de Heer A. Partouns uit Melick, welke veel werk ging maken van de verjonging. De fanfare is in die tijd zeer drastisch verjongd en er was doorlopend veel werk aan de winkel, voor directeur en allen die zich met de opleiding van jonge muzikanten bezig hielden.

In 1974 werd door de drumband deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. In de mars-wedstrijden behaalde men onder leiding van de instructeur, de Heer Berghs uit Roermond, een 2e prijs.

Fanfare_1970
De fanfare in 1970.

In 1976 trad de Heer Jean Sassen uit Borgharen aan, welke opdracht kreeg orde op zaken te stellen, daar waar hij dit nodig mocht vinden. In het jaar 1976 ging de gehele jeugdopleiding over naar het systeem Kreato. Op 17 september 1978 wordt te Heel aan een concours deelgenomen. Men slaagde er in op die dag in de afdeling Uitmuntendheid een eerste prijs met promotie te verwerven. In 1981 was men gereed voor de grote stap. Toen de fanfare op 11 oktober 1981 terugkeerde uit Heerlen, was zij op het daar gehouden concours via een eerste prijs met promotie plotsklaps in de “Superieure afdeling” beland.

Een gevolg van het succes to Heerlen was, dat do fanfare in aanmerking kwam voor doelname aan de wedstrijd voor het landskampioenschap van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland (FKM). De wedstrijd had plaats in Poeldijk op 23 januari 1982 en de fanfare veroverde de “Witte Wimpel” en werd daarmede de landskampioen van de fanfares in haar afdeling. In 1992 werd men op het concours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen Limburgs kampioen. In 1993 veroverde men opnieuw tijdens het federatieve concours te Venlo het landskampioenschap van de FKM.

Recentelijke geschiedenis

In 1997 en 2001 werd onder leiding van Fried Dobbelstein men tijdens het Wereld Muziek Concours te Kerkrade in de concertafdeling van de sectie fanfare Wereldkampioen. Dit groot succes werd ook in 2005 herhaald, maar dan onder leiding van de nieuwe dirigent Jean-Pierre Cnoops.

Wilt U meer weten over de geschiedenis van deze vereniging, dan kan het jubileumboek geschreven door Leo Pauly een interessante aanvuling voor uw collectie zijn. Dit boek vindt u bij multimedia of door hier te klikken.