fbpx

Categorie Archief Jeugdopleiding

doorFanfare Eensgezindheid

Conceptplan Buddy’s

Doel

De eensgezindheid zit diepgeworteld in de genen van de leden. Zo hebben enkele leden het idee opgevat om te zorgen dat de leerlingen bekend raken bij de fanfare. De buddy is een bekend gezicht, waardoor leerlingen zich meer vertrouwd voelen en de drempel om dingen te vragen lager wordt. Daarnaast helpt de buddy bij het instuderen van moeilijke muziekstukken.

Lessen

De leerlingen krijgen wekelijks of om de week les van de buddy. Tijdens de lessen zullen moeilijke muziekstukken geoefend worden, maar is er ook ruimte om in groepjes nieuwe muziek in te studeren. Denk aan een groepje koperblazers of saxofoons. Dit zal dan ook op de les samen geoefend worden, waardoor het speelplezier toeneemt en leerlingen samen leren te spelen. In het verleden zijn er een aantal lessen samen geweest. Twee leerlingen kregen tegelijk les van een docent. Dit valt ook te proberen, maar het idee is om eerste individueel les te krijgen. Als de leerlingen een duet (bijvoorbeeld) goed genoeg kunnen, kan er gekeken worden of er samen een les ingepland kan worden.

Optreden

In de agenda van de fanfare staan er een aantal concerten wanneer deze groepjes ook iets zouden kunnen spelen. Denk hierbij aan de afsluiting van het seizoen of het Sylvester-concert. Dit zijn perfecte mogelijkheden voor ons om de leerlingen een podium te bieden en om iets te hebben om naar toe te werken. Omdat we de leerlingen niet veel extra druk willen opleggen, zullen we deze optredens beperkt houden en zal het uiteraard vrijblijvend zijn.

doorFanfare Eensgezindheid

Voorwoord

Beste jeugdleden,

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !
Een spreekwoord dat zeer zeker van toepassing is in de muziek en zeker bij onze fanfare. Als voorzitter heet ik jullie van harte welkom binnen onze vereniging en ik hoop, en ik weet dat bijna zeker, dat jullie een mooie tijd tegemoet gaan bij onze jeugdfanfare of jeugddrumband en daarna bij de grote fanfare
of drumband. Wat is er nou leuker dan samen met je vrienden en vriendinnen van nagenoeg dezelfde leeftijd samen muziek te maken.

Om jullie alvast een beetje de weg te wijzen binnen onze vereniging hebben we hier samen met de jeugdcommissie een apart gedeelte gemaakt. Mocht je desondanks nog vragen of ideeën hebben schroom dan niet en laat iets van je horen. Samen en Eensgezind komen we zeker tot een mooi resultaat.

Heel veel plezier en succes met het maken van fanfaremuziek
en slagwerkmuziek!

Voorzitter Fanfare Eensgezindheid

doorFanfare Eensgezindheid

Jeugdcommissie

Werving & opleiding

Jeugdfanfare

Dirigent:

  • Jurjen Daemen

Jeugddrumband

  • Jurjen Daemen – afmelden, kleding
    Telefoon: 06 – 36 56 22 05
  • Wim Linssen – Deelname aan solistenconcoursen
    Telefoon: 06-46184539

Dirigent:

  • Jurjen Daemen
doorFanfare Eensgezindheid

Jeugdopleiding

th 175x97 jeugdfanfareEen goede jeugdopleiding van muzikanten is een belangrijke bestaansvoorwaarde voor onze vereniging. Zonder goed opgeleide muzikanten kan de grote vereniging onmogelijk presteren.

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

doorFanfare Eensgezindheid

Solistenconcoursen

Dan treed iedereen – met of zonder knikkendeknieën – als solist voor het voetlicht. De solist wordt beoordeelden krijgt daar een getuigschrift van. Aangezien de fanfare het voor de ontwikkeling van de muzikanten belangrijk vind dat iedereen op solistenoncours gaat wordt het inschrijfgeld en de kosten van de pianiste door de vereniging vergoed.

doorFanfare Eensgezindheid

Eerste contact met de muziek

In overleg en in samenwerking met de gemeente Maasgouw en de harmonie van Maasbracht is de fanfare begonnen met het geven van muzieklessen aan de leerlingen van de groepen 3 en 4. Deze lessen worden gegeven door Lieke Stevens uit Linne. Lieke is afgestudeerd aan het conservatorium in Maastricht in het vak schoolmuziek. Haar opdracht is eigenlijk heel eenvoudig; leer de kinderen door zang en spel plezier te beleven aan het maken van muziek. Spelenderwijs leert zij de kinderen ook enkele basisvaardigheden die nodig zijn om een instrument te kunnen bespelen. Hierbij wordt onder andere aandacht gegeven aan de grondbeginselen van het noten lezen. Na een jaar hopen wij dat de kinderen de lessen erg leuk hebben gevonden en dat zij verder willen gaan in de muziek. Het fanfare-orkest en de drumband/slagwerkgroep bieden daar natuurlijk uitstekende mogelijkheden voor!

doorFanfare Eensgezindheid

Blokfluitles

Met behulp van zang en blokfluitspel leren ze de grondbeginselen van de muziek. Zij leren spelenderwijs basisvaardigheden met betrekking tot maat, ritme, gehoor en muzieknotatie. Aan het einde van het jaar (medio december) wordt in overleg met de muziekleraren een instrumentadvies afgegeven, door middel van een kennismakingsles. Deze definitieve keuze is, buiten de voorkeur van het kind zelf, afhankelijk van een aantal andere factoren, waaronder mondstand van de kinderen, type instrument, beschikbaarheid van instrumenten etc. De definitieve keuze wordt, in overleg met het kind, de ouders en de fanfare bepaald.

doorFanfare Eensgezindheid

Muzieklessen

Jeugdleden zullen een muziekstudie gaan volgen die uit een theoretisch en een praktijk gedeelte bestaat. Hierbij werken ze naar de muziekdiploma’s A, B, C en D toe, die allemaal een praktijkgedeelte en een theoretisch gedeelte kennen. De fanfare betaalt de kosten die gemaakt moeten worden voor de examens.

Naast de muzieklessen worden de nieuwe jeugdleden begeleid vanuit eigen gelederen. Dit zal voornamelijk gebeuren in aanloop naar de solistenconcoursen waarbij de solo alle aandacht krijgt. Daarnaast begeleiden leden van de jeugdfanfare die al langer meespelen de nieuwe jeugdleden met het instuderen van de stukken die dan op het repertoire staan.

doorFanfare Eensgezindheid

Rol van de ouder/verzorger


Wat kunt u als ouder/verzorger doen om uw kind te stimuleren?

De docenten doen hun uiterste best om de leerlingen zoveel mogelijk muzikale kennis bij te brengen. Dit alleen is echter niet voldoende. Het blijkt dat voor het welslagen van de opleiding, thuisstudie van wezenlijk belang is. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij het opgegeven huiswerk thuis serieus en goed oefenen en studeren.

Een positieve stimulans door ouders bij thuisstudie is van groot belang. De kinderen hebben baat bij een vaste regelmaat met het oefenen. Bekend is dat ouders hierin een heel belangrijke rol spelen. U kunt uw kind op vele manieren stimuleren, zoals het geven van een mini-concert thuis of iets heel simpels als informeren naar de les.

Betrokkenheid bij de vereniging

Vooral bij jonge muzikanten die nog niet bij de jeugdfanfare of jeugddrumband spelen en hun ouders kan de vereniging voor het gevoel ‘ver weg liggen’. Om de band tussen vereniging en aankomende leden met hun ouders te vergroten, kunt u zich inschrijven voor onze kwartaalinfo. Dit is een periodieke nieuwsbrief per email waarin u geinformeerd wordt over het reilen en zeilen van de verschillende takken van onze vereniging.

Meer informatie hierover volgt.

doorFanfare Eensgezindheid

Instrumentenonderhoud- en reparaties

Een goed gebruik van het instrument is heel belangrijk: thuis, maar ook op de les, tijdens de repetities van jeugdfanfare, fanfare of bij concerten en optredens. Zo moet het instrument niet in de auto of in een onverwarmde ruimte blijven liggen, maar kan het ook niet bij de verwarming worden gezet. Zorg dat het instrument binnenshuis (in een afsluitbare ruimte) wordt bewaard.

Tijdens de lessen of repetities leren de leerlingen hoe ze met een instrument dienen om te gaan. De docent/dirigent geeft tips hoe ze het instrument kunnen onderhouden.

Desondanks kunnen zich toch problemen voordoen. Meestal is het de docent die signaleert als er iets niet in orde mocht zijn. Wees alert, en geef dit tijdig aan. Ga er niet zelf aan sleutelen, maar neem direct contact op met John van den Brink, Rector Hendrixstraat 23 (464617).