fbpx Skip to main content

 

Hoewel de titel wellicht doet vermoeden is dit geen programmatische compositie. Het betreft hier dus geen droom die daadwerkelijk is beleefd. Meer kan men zich afvragen of men de droom als werkelijkheid ervaart of de werkelijkheid als droom. De oneindigheid van deze “droom” wordt weergegeven door het begin en het einde: komende vanuit het niets en wegstervend tot niets. Het is voor iedereen afzonderlijk te bepalen hoe men deze droom of werkelijkheid beleefd. Momenten van verstilling, eenzaamheid, grootsheid, vreugde,  verdriet……

Leave a Reply