fbpx Skip to main content

Zij werd opgericht in mei 1978. Ze begonnen als een kleine groep mensen, allen echtgenotes of moeders van leden, met een verjaardagsactie. Deze actie hield in dat als een inwoner uit de “Baek” jarig is, deze een felicitatiekaart in de brievenbus krijgt. Het is dan de bedoeling dat de jarige een vrijwillige bijdrage voor het damescomité in de bijgesloten enveloppe doet. In de beginjaren vroegen zij de jarigen om 1 cent per leeftijdsjaar beschikbaar te stellen; meer mocht natuurlijk ook. Deze actie was vanaf de start al een groot succes. Inmiddels is deze verjaardagsactie een niet meer weg te denken actie in onze dorpskern. Dat geldt ook voor het damescomité.

Het damescomité bestaat momenteel uit 41 leden, waarvan 6 buitengewone leden. De buitengewone leden zijn overigens allen dames van het eerste uur. Naast de hierboven genoemde verjaardagsactie is het damescomité op meerdere fronten actief. Activiteiten die in de loop der jaren werden ontwikkeld, zijn: garderobediensten verzorgen bij diverse gelegenheden loterij bij de jaarlijkse St. Caeciliaviering de wafelactie verzorgen van de catering tijdens evenementen van de fanfare en de drumband diverse ad-hoc activiteiten waar inkomsten tegenover staan.

De inkomsten uit deze activiteiten werden altijd gebruikt om bij speciale gelegenheden, zoals jubilea, vanuit het damescomité een donatie te kunnen doen aan de fanfare of drumband. De doelstelling van het damescomité is namelijk om zowel met hand- en spandiensten als met financiele middelen, deze prachtige vereniging ondersteunen in al hun activiteiten.

Zij hopen hier nog lang een bijdrage aan te kunnen blijven leveren.

Leave a Reply