fbpx Skip to main content

VRIENDEN MAKEN HET VERSCHIL
Fanfare Eensgezindheid behoort tot de toporkesten in de concertafdeling en dat zouden wij graag zo houden. De Stichting Vrienden Fanfare Eensgezindheid, SVFE, is opgericht in 1996 en is ontstaan uit een werkgroep die destijds het 110-jarig bestaan van de fanfare organiseerde. De SVFE ondersteunt de fanfare zowel financiëel als met daden, zoals personele ondersteuning bij evenementen. In de afgelopen jaren schonk zij onder meer nieuwe muziekinstrumenten en bood zij financiële ondersteuning bij o.a. de aanschaf van partituren en nieuwe uniformen. De stichting stelt zich vooral ten doel materiële steun te verlenen aan de fanfare door middel van het organiseren van activiteiten.


LIDMAATSCHAP

Voelt u zich verbonden met Fanfare Eensgezindheid dan kunt u lid worden van de SVFE en met uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat de fanfare op dit niveau kan blijven musiceren. U wordt ook op de hoogte gehouden van de activiteiten welke de SVFE jaarlijks organiseert. Elk jaar wordt u met uw partner uitgenodigd voor een ‘aangeklede’ Nieuwjaarsborrel waar we elkaar kunnen ontmoeten en kunnen netwerken.

Op dit moment telt onze stichting meer dan 75 leden en mocht u door bovenstaande geïnspireerd zijn geraakt, dan hopen wij ook u spoedig als nieuw lid te mogen begroeten. Voor slechts € 65,00 per jaar kunt u lid worden van de SVFE. Wilt u meer weten over de Stichting Vrienden Fanfare Eensgezindheid neem dan gerust contact met ons op.

BESTUUR
Het bestuur van SVFE bestaat uit:

  • John van den Brink, voorzitter
  • Henk Ververs, penningmeester
  • Mies Smeets-Pauli, beschermvrouw
  • Jean-Pierre van Lier
  • Frank Meuwissen
  • Suzanne Knoben

2 Comments

Leave a Reply