fbpx Skip to main content

Wat kunt u als ouder/verzorger doen om uw kind te stimuleren?

De docenten doen hun uiterste best om de leerlingen zoveel mogelijk muzikale kennis bij te brengen. Dit alleen is echter niet voldoende. Het blijkt dat voor het welslagen van de opleiding, thuisstudie van wezenlijk belang is. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij het opgegeven huiswerk thuis serieus en goed oefenen en studeren.

Een positieve stimulans door ouders bij thuisstudie is van groot belang. De kinderen hebben baat bij een vaste regelmaat met het oefenen. Bekend is dat ouders hierin een heel belangrijke rol spelen. U kunt uw kind op vele manieren stimuleren, zoals het geven van een mini-concert thuis of iets heel simpels als informeren naar de les.

Betrokkenheid bij de vereniging

Vooral bij jonge muzikanten die nog niet bij de jeugdfanfare of jeugddrumband spelen en hun ouders kan de vereniging voor het gevoel ‘ver weg liggen’. Om de band tussen vereniging en aankomende leden met hun ouders te vergroten, kunt u zich inschrijven voor onze kwartaalinfo. Dit is een periodieke nieuwsbrief per email waarin u geinformeerd wordt over het reilen en zeilen van de verschillende takken van onze vereniging.

Meer informatie hierover volgt.

Leave a Reply