fbpx Skip to main content

Slagwerkgroep Eensgezindheid werd in 1962 opgericht als Drumband van Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek. In eerste instantie was de drumband namelijk een tamboerkorps welke de fanfare deed begeleiden tijdens straatoptredens. Door de jaren heen is zij echter uitgegroeid van tamboerkorps tot de volwaardige slagwerkgroep van nu met een ruime bezetting van zowel mallet- als percussie-instrumenten. Hier ligt een geschiedenis van ruim 50 jaar aan ten grondslag.

Tamboer bij de Fanfare
De eerste tamboer bij de fanfare, welke voor het eerst op 6 januari 1899 (Driekoningendag) uittrok was de heer Willem Stoffers. In 1899 werd ook voor het eerst de dikke trom gespeeld door de heer Maan Puts. De dikke trom werd toen, algemeen gebruikelijk, door een tromdrager, op de rug vervoerd. In 1962 kwam het bestuur van de fanfare kwam er niet omheen een Drumband in het leven te roepen. De enkelvoudige kleine trom, welke tot dusver op straat de pas erin moest houden bij de fanfare, begon langzamerhand een magere vertoning te worden.

Oprichting van de Drumband
Op 20 maart 1962 werd tijdens de jaarvergadering besloten tot het oprichten van een drumband, als onderdeel van de fanfare. Bij de prille start als drumband was het nodig dat er iemand de nieuwe leden op weg hielp met de eerste beginselen van het trommelen. Hoe moesten de stokken worden vastgehouden enz. Maar alles was nieuw, ook voor de moedervereniging. Dit vroeg veel geduld en takt. In de persoon van Broer Cox uit Maasniel werden deze eigenschappen gevonden. Reeds op 25 maart 1962 waren een twaalftal jongens geformeerd en kon instructeur Broer Cox met de opleiding beginnen. Op een rustige en geduldige wijze wist hij van 1962 tot 1966 de nieuwe drumband vanaf de allereerste basis op te bouwen. Trommen waren er voorlopig niet dus werd er begonnen op plankjes.

Één van de 1e foto's van de drumband als Limburgs kampioenen in 1968

Één van de 1e foto’s van de drumband als Limburgs kampioenen in 1968

Van tamboerkorps tot eerste uitvoering van een concertwerk
Op 1 januari 1966 werd het muzikale roer overgenomen door Jan Berghs uit Herten. Berghs was bijzonder resultaat gericht en hij regeerde met strakke hand en eiste veel discipline van de leden. Op deze manier wist hij een gedisciplineerde en gemotiveerde groep te smeden. Ze namen met veel plezier en evenzoveel succes deel aan diverse wedstrijden. Absoluut hoogtepunt was de deelname aan de mars wedstrijden tijdens het WMC van 1974. Tussen gerenommeerde korpsen die wel twee tot drie keer zo groot waren als onze drumband wisten de jongens en meiden van Jan Berghs een prima tweede prijs te behalen. Ton Kurvers nam begin 1976 het stokje van Jan Berghs over. Ton was altijd gedreven en zoekende naar speelse elementen. Hij bracht diverse effect instrumenten in en de eerste concert werken werden uitgevoerd. Hiermee wist hij de jeugd van de drumband te boeien. Onder zijn leiding wist de drumband een verdere groei door te maken. Zowel qua aantal leden maar ook qua muzikaal niveau.

Evolutie tot volwaardige slagwerkgroep
Per 1 september 1983 werd de heer Jo Corstjens uit Thorn benoemd als instructeur. Wat toen nog niemand kon vermoeden was dat dit de start zou zijn van een opmerkelijke periode van bloei en groei van de drumband. Onder leiding van Jo werd de opleiding gestructureerd opgepakt en werd er voortvarend gewerkt aan de muzikale vernieuwing van zowel de drumband als het gehele drumband repertoire. Reeds na twee jaar werden de eerste resultaten zichtbaar, eerst op het bondsconcours in 1985 met een relatief traditioneel programma maar daarna op de Limburgse Kampioenswedstrijden met een vernieuwend werk met de titel ‘Pannaas’.Toen werd al duidelijk dat met Jo een instructeur in huis was gehaald die muzikaal zeer veel in zijn mars had en die het niet schuwde om van de gebaande paden in de drumband wereld af te wijken. Maasbracht-Beek had een van de trendsetters van de moderne slagwerkmuziek in huis gehaald. 1985 werd de opmaat van een hele lange periode van zeer grote muzikale successen. Welke eindigde in 2004 op de Landskampioenschappen in de eerste divisie met 93,33 punten, een 1e prijs met lof der jury en uiteraard de landstitel. In totaal werden 5 Limburgse titels en 4 landstitels in de wacht gesleept. Onder leiding van Jo Corstjens is de drumband vanaf de jaren ’80 dan ook uitgegroeid van tamboerkorps met trommen en enkele effectinstrumenten tot slagwerkgroep met de uiteindelijke bezetting van mallet- en percussie-instrumenten.

Laatste deelname Mars-Concert concours
Per 1 januari 2006 werd Henrico Stevens benoemd tot opvolger van Jo Corstjens. Nog nadrukkelijker werden mallet instrumenten ingezet en Henrico haalde met zijn flair en durf muzikaal het onderste uit de groep naar boven. Dit resulteerde op het Bondsconcours van 5 oktober 2008 in Velden in een prachtige eerste prijs met lof der jury met 95 van de 100 punten. Voor het stilstaand werk ‘Il Ruscello e la Chiesa’ van Vincent Cox behaalden zij 96 punten, en voor het marcherend gedeelte 94 punten. Met deze score werd dat jaar het hoogste aantal punten behaald van de beide bondsconcoursen hetgeen de titel van Limburgs kampioen opleverde. Begin 2009 nam Jo Zinzen het dirigeerstokje vol overtuiging over van Henrico en wist tijdens het NK op 25 april van dat jaar prompt met 94,47 de landstitel te veroveren. Kortom een huzarenstukje. Met Jo Zinzen was elk concert een uitdaging. Hij heeft er voor gezorgd dat de groep zich nog verder kon ontwikkelen. Naast percussie- en mallet instrumenten maakte hij gebruik van cross-overs naar andere muziekinstrumenten en –stijlen en zelfs zang. Hij zocht nadrukkelijk nieuwe wegen. Na het afscheid van Jo op 5 mei 2018 hebben wij met Stefan Castro een jong talent binnengehaald als dirigent waarmee de slagwerkgroep de komende jaren vooruit kan.

db 400 Taptoe Wessem 2014Deelname Taptoes
Om door de evolutie van tamboerkorps naar slagwerkgroep, en de verschuiving naar het Podiumconcours, de oorsprong van de slagwerkgroep, het marcheren, niet te zeer uit het oog te verliezen, heeft men de afgelopen jaren aan meerdere taptoes deelgenomen. De verplichte figuren die tijdens de mars-concert concoursen uitgevoerd moesten worden, gaven een beperking in creativiteit. Deelname aan een taptoe heeft in deze de mogelijkheid geboden een geheel nieuw en uniek programma is studeren. Zo werd o.l.v. tambour-maître Geert Maessen in 2010 deelgenomen aan de taptoe in Eijsden, en in 2014 aan de taptoe in Wessem.

Deelname Podiumconcours
Dat Jo Zinzen nadrukkelijk zoekt naar nieuwe wegen en gebruik maakt van cross-overs bleek eens te meer toen op zondag 17 november 2013 voor het eerst en met ongekend succes werd deelgenomen aan het Podiumconcours van de LBT. In het vrije gedeelte werden cross-overs met zowel blaasinstrumenten als zang ten gehore gebracht. Uitkomend in de 1e (en hoogste) divisie leidde dit tot de monsterscore van maar liefst 98,5 punten!  Bij het werk ‘Mystic Prophecy’ werd de slagwerkgroep uitgebreid met solisten Sandor Hendriks en Patrick Spelthaen op Trombone en Bugel. In het andere vrije werk getiteld ‘Episode III’ begeleidde de slagwerkgroep sopraanzangeres Lieke Smeets. Voor deze 2 werken in het vrije gedeelte werd een score van 97 punten behaald. Voor het verplichte werk, ‘Tales of Imagination’ van Vincent Cox, werd de maximumscore van 100 punten behaald!

ONSK 2021
Op zaterdag 27 november 2021 vonden in het Schaffelaar Theater te Barneveld de Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen plaats. Tijdens dit ONSK spelen alle deelnemers uit een divisie hetzelfde werk, gespeeld op hetzelfde instrumentarium en worden de optredens blind beoordeeld door een driekoppige jury.

In de Topklasse Ongestemd, zoals de naam al zegt de hoogste klasse van dit kampioenschap, ging de strijd tussen de Drumband van Harmonie St. Cecilia Susteren en Slagwerkgroep Eensgezindheid Maasbracht-Beek. De compositie waarmee zij de strijd met elkaar aan gingen was getiteld Embrace Freedom, geschreven door Tim van Klompenburg. De compositie gaat over de vecht-vlucht-vriesreactie van de mens als natuurlijk verdedigingsmechanisme bij acuut gevaar.

De Drumband van Harmonie St. Cecilia Susteren behaalde 92 punten van de maximale 100 punten. Slagwerkgroep Eensgezindheid werd door de jury beloont met maar liefst 96 punten! Onze slagwerkgroep, welke voor de eerste keer sinds ze onder leiding staan van dirigent Stefan Castro deelnamen aan een kampioenschap, is Nederlands Kampioen in de Topklasse met het hoogste aantal punten van dit kampioenschap! Daarnaast ging de solistenprijs naar onze snare drum speler Henrie Geelen.

Algemene informatie huidige slagwerkgroep

  • De slagwerkgroep telt in 2023 18 leden;
  • Repetities vinden plaats op vrijdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Baekerhoes (Kerkstraat 1, Maasbracht);
  • Repetities & concerten staan onder leiding van dirigent Stefan Castro;
  • De algehele organisatie van de slagwerkgroep is in handen van de Drumbandcommissie;
  • Slagwerklessen worden verzorgd door Frank Evers;
  • Afmelden voor slagwerklessen bij de betreffende docent;
  • Als agenda en voor afmelden voor repetities, concerten en andere activiteiten wordt gebruik gemaakt van Spond.

db 600 Leon Duinmaijer 4 2016 1db 600 Leon Duinmaijer 4 2016 4db 600 Leon Duinmaijer 4 2016 2db 600 Leon Duinmaijer 4 2016 3

Leave a Reply